Inovace

KOLO RONAL R60-BLUE

JÍZDA S DOBRÝM SVĚDOMÍM

Společnost RONAL GROUP pracuje soustavně na zlepšování efektivity využívání materiálů a energií u svých produtků. V souladu s tím investujeme velké prostředky do výzkumu a vývoje kol vyhovující prinicipu trvalé udržitelnosti rozvoje. Nejlepší příklad: RONAL R60-blue, první kolo pro osobní automobily, který je koncipováno a vyráběno podle zásad trvalé udržitelnosti rozvoje a při zohlednění celého životního cyklu výrobku – od přípravy materiálů přes vývoj designu, výrobu a přepravu až po konečnou likvidaci. Touto svou inovací ve smyslu trvale udržitelného vývoje se společnost RONAL GROUP stala průkopníkem nové, ekologické generace kol.

 

Kolo RONAL R60-blue se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

  • Made in Germany
  • Vyrobeno se 100% využitím ekologické elektrické energie
  • Krátké přepravní trasy
  • Snížení hmotnosti až 600 g na jeden disk
  • Snížení spotřeby paliva a energie
  • O 20% nižší emise CO21
  • Minimálně 3300 km jízdy s neutrální bilancí CO22
  • O 50% méně rozpouštědel v laku
  • Balení příslušenství v regionálních chráněných dílnách zaměstnávajících zdravotně postižené
  • Ideální kompatibilita s pneumatikami s nízkým valivým odporem

1 při výrobě materiálu a v procesu výroby disků
2 při dojezdu 150000 km

Zjistit více o trvalá udržitelnost rozvoje