Lokalizacje

RONAL CR s.r.o.

Jungmannova 1117
50601 Jičín
CZECHY

Produkcja

Tel:  +42 0493 58 71 11
info.cz@ronalgroup.com

Rozpoczęcie produkcji
1994

Liczba zatrudnionych pracowników
570

Maks. zdolność produkcyjna
2.3 miliona kół

Technologie
Odlew niskociśnieniowy
RONAL Smart Casting
Multi Color Rim
Pad Printing