ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
JEST DLA NAS ZASADĄ NADRZĘDNĄ

Jakie wartości chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom? Jakie znaczeni ma równowaga ekonomiczna, ekologiczna i społeczna w przedsiębiorstwie? I w jaki sposób można pogodzić sukces ekonomiczny z odpowiedzialnością ekologiczną i społeczną? W RONAL GROUP dogłębnie przemyśleliśmy te pytania. W efekcie opracowaliśmy kompleksową koncepcję: PLANBLUE. To całościowe podejście, które umożliwia konsekwentną realizację zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności za środowisko i społecznej.

Yvo Schnarrenberger, dyrektor generalny RONAL GROUP, mówi:
„Zrównoważony rozwój dla RONAL GROUP oznacza zapewnienie długotrwałego sukcesu przedsiębiorstwa, a jednocześnie ochronę naturalnej podstawy egzystencji obecnych i przyszłych pokoleń. Kierując się tą zasadą, kwestie ochrony środowiska traktujemy jako siłę napędową innowacji – a także jako podstawę sukcesu ekonomicznego RONAL GROUP.”

Raport dot. zrównoważonego rozwoju do pobrania (PDF) (aktualnie jeszcze niedostępny!)