PLANBLUE

CO ZAPEWNIA NAM SKUTECZNOŚĆ?

KONKRETNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA WSZYSTKICH POZIOMACH

W kompleksowej koncepcji PLANBLUE określiliśmy nasze podejście do kwestii społecznych, zrównoważonego rozwoju oraz ekologii w ramach wszystkich obszarów naszej działalności, jakimi są: Our People”, „Our Business” i „Our World”.

Dotyka ona wszystkich ważnych tematów – od rozwoju pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zrównoważone i innowacyjne produkty, po energię i klimat.

Myślenie i działanie w duchu zrównoważonego rozwoju dotyczy każdego z nas i dlatego stało się centralnym zadaniem we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Fundament tworzą ambitne cele i systematyczny pomiar postępów w dążeniu i osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Treści, zadania i odpowiednie metody controllingu są na stałe zakorzenione w procesach. Jasno określone zakresy odpowiedzialności i ścieżki podejmowania decyzji zapewniają przy tym przede wszystkim jedno: wydajność naszego działania.