Polityka prywatności

RONAL AG, Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen, Szwajcaria i jej spółki zależne („RONAL”) przywiązują dużą wagę do ochrony Państwa danych i gromadzą, przetwarzają i wykorzystują Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z zasadami szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych („DSG”) oraz europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („UE RODO”) oraz zgodnie z niżej opisanymi zasadami.

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie tej strony internetowej („strona internetowa”) jest RONAL AG z siedzibą w Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen. Na niniejszej stronie internetowej, która ma wyłącznie informacyjny charakter, prezentowane są aktualne informacje o firmie RONAL oraz oferowane przez firmę RONAL produkty i usługi. Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej mogą być przez nas zapisywane niektóre Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy to szczegółowo:

1. Informacje ogólne

1.1 Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub prawnej. Obejmują one np. Państwa imię i nazwisko, Państwa numer telefonu oraz Państwa adres pocztowy i e-mail.

1.2 Co do zasady nie gromadzimy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych, jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Analiza ruchu w sieci i pliki cookie, wtyczki społecznościowe

2.1 Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację konkretnego użytkownika. Mogą Państwo wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jak również usunąć pliki cookie automatycznie lub ręcznie. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, że w takim przypadku nasza strona internetowa może nie działać lub działać nieprawidłowo.

2.2 Niektóre Państwa dane zgromadzone przy użyciu plików cookie możemy wykorzystywać zgodnie z wymaganiami prawnymi w ramach anonimowych profili użytkowników do celów reklamowych, badania rynku lub dopasowania naszej oferty do Państwa potrzeb.

2.3 Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również narzędzie do analizy ruchu w sieci Google Analytics firmy Google (Google Inc., USA), aby tworzyć anonimowe statystyki użytkowników. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane informacje są przetwarzane w USA tylko w wyjątkowych przypadkach. Na terenie USA nie obowiązują takie same przepisy o ochronie danych osobowych jak w Szwajcarii. Aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych, stosujemy funkcję, która przetwarza adres IP tylko w postaci skróconej, aby w ten sposób wykluczyć możliwość powiązania go z Państwa osobą. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące korzystania z Google Analytics, mogą Państwo zablokować to narzędzie, np. przez zainstalowanie w swojej przeglądarce odpowiedniej wtyczki. Wtyczkę kompatybilną z większością przeglądarek można pobrać z następującej strony.

2.4 Ponadto nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje różnych serwisów społecznościowych („wtyczki społecznościowe”):

2.5 Wtyczki społecznościowe to przyciski dostępne na naszej stronie internetowej. Bez Państwa ingerencji przyciski te podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nie wysyłają żadnych danych do poszczególnych serwisów społecznościowych. Dopiero po kliknięciu danego przycisku nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego i może on wówczas gromadzić dane i korzystać z plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszych wskazówkach dot. plików cookie.

2.6 Jeśli są Państwo zalogowani do serwisu społecznościowego, może on przypisać Państwa wizytę na tej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika. Serwis społecznościowy nie może przyporządkować odwiedzin na innych stronach internetowych RONAL, dopóki nie zostanie również na nich kliknięty odpowiedni przycisk.

2.7 Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz związanych z tym prawach użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

2.8 Korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów:

2.9 Linkedin Inc. (linkedin.com, LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA);

2.10 Youtube Inc. (youtube.com, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA);

2.11 Xing AG (xing.com, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy);

2.12 Facebook Inc. (facebook.com, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA);

2.13 Twitter Inc. (twitter.com, Headquarters, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA);

2.14 Instagram Inc. (instagram.com, 1 Hacker Way Building 14, First Floor Menlo Park, California, USA).

2.15 Jeśli posiadają Państwo profil w którymś serwisie społecznościowym, ale nie chcą, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dane dotyczące Państwa i ew. łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookie.

3. Udostępnianie danych i wykorzystywanie ich przez osoby trzecie

3.1 Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, chyba że zobowiązują nas do tego (i) przepisy prawa lub (ii) otrzymaliśmy od Państwa na to zgodę.

3.2 W celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej musimy udostępniać pewne dane osobowe naszemu dostawcy usług hostingowych, firmie Hetzner Online GmbH, Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy. W przypadku obszaru „Zrównoważony rozwój” na naszej stronie internetowej musimy przekazać określone dane osobowe dostawcy usług hostingowych Metanet AG, Josefstrasse 218, 8005 Zurych, Szwajcaria. W przypadku tego tzw. przetwarzania danych na zlecenie usługodawcy ci są zobowiązani przez przepisy prawa do wykorzystywania Państwa danych osobowych tylko do tych samych celów co my oraz do przetwarzania ich w sposób zgodny z przepisami dot. ochrony danych (włącznie z niezbędnymi środkami bezpieczeństwa).

3.3 W ramach dalszego świadczenia i realizacji żądanych przez Państwa usług w pewnych okolicznościach dane mogą również zostać przekazane za granicę. Zwracamy uwagę na fakt, że za granicą przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych może podlegać innym przepisom niż obowiązujące w Szwajcarii. W takich przypadkach zastosujemy odpowiednie zapisy umowne, aby zobowiązać wszelkich odbiorców z zagranicy do przestrzegania tych samych standardów ochrony danych.

4. Wgląd do danych, korekta i usuwanie danych, kontakt

W niżej wymienionych jednostkach można w każdej chwili i bezpłatnie uzyskać wgląd do przechowywanych przez nas danych na temat Państwa osoby. Mogą Państwo również zażądać usunięcia lub korekty danych; Państwa dane zostaną wówczas niezwłocznie usunięte lub zablokowane, chyba że będziemy zobowiązani przepisami prawa do ich przechowywania; w takich przypadkach Państwa dane będą wprawdzie nadal przechowywane, ale nie będą już edytowane do czasu ustania obowiązku ich przechowywania.

5. Kontakt

5.1 Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych i przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również udzielimy Państwu niezbędnych informacji. Jesteśmy dostępni pod adresem:

5.2 dataprivacy@ronalgroup.com lub za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

6. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej polityki prywatności. Zmiany są publikowane na niniejszej stronie internetowej.

 
Polityka prywatności

Stan: 06/2018