Prohlášení o ochraně dat

Společnost RONAL AG, Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen, Švýcarsko, a její dceřinné společnosti („RONAL”) kladou velký důraz na ochranu vašich dat a vaše osobní údaje získávají, zpracovávají a využívají výhradně v souladu se zásadami švýcarského spolkového zákona o ochraně dat („ZOD“) a s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů („ONOÚ-EU“) a se zásadami popsanými v následujícím textu.

Odpovědným subjektem za provoz těchto internetových stránek („internetové stránky“) je společnost RONAL AG se sídlem na adrese Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen, Švýcarsko. Na těchto čistě informativních internetových stránkách jsou prezentovány aktuální informace o společnosti RONAL a o produktech a službách nabízených společností RONAL. Když tyto internetové stránky navštívíte, uloží se u nás za určitých okolností některé údaje o vás. V následujícím textu vám tuto záležitost vysvětlíme detailně:

1. Všeobecné informace:

1.1 Osobní údaje jsou veškeré údaje, jež se vztahují k určité nebo určitelné fyzické nebo právnické osobě. Mezi ně náleží například vaše jméno, vaše telefonní číslo nebo vaše poštovní či e-mailová adresa.

1.2 Zásadně od vás nezískáváme, nezpracováváme a nevyužíváme žádné osobní údaje, když naše internetové stránky navštívíte čistě z informativních důvodů.

2. Analýza internetového provozu a soubory cookies, doplňkové moduly sociálních sítí

2.1 Při vaší návštěvě našich internetových stránek využíváme tzv. soubory „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory ukládané vaším internetovým prohlížečem. Cookies neobsahují žádné informace, které by mohly bezprostředně identifikovat jednotlivého uživatele. Používání souborů cookies ve vašem prohlížeči můžete vypnout, můžete je ale také automaticky nebo manuálně mazat. Chtěli bychom vás upozornit na to, že naše internetové stránky poté již nemusí fungovat nebo nemusí fungovat podle předpokladů.

2.2 Případně můžeme využívat určité vaše údaje uložené prostřednictvím souborů cookies, a to v souladu se zákonnými opatřeními v rámci pseudonymních uživatelských profilů pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo k zpřesňování našich nabídek podle předmětu vašeho zájmu.

2.3 Na našich internetových stránkách využíváme také reklamní analytický nástroj Google Analytics od společnosti Google (Google Inc., USA) pro vytváření anonymních statistik uživatelů. Nástroj Google Analytics používá soubory cookies. Vytvořené informace jsou pouze ve výjimečných případech zpracovávány v USA. V USA není oproti Švýcarsku stanovena rovnocenná zákonná ochrana osobních údajů. Abychom zajistili ochranu osobních údajů, využíváme funkci, která zpracovává adresu IP pouze ve zkrácené podobě, aby tak byla vyloučena její vazba na vaši osobu. Jestliže máte pochybnosti ohledně využívání nástroje Google Analytics, můžete nástroj Google Analytics blokovat, např. instalací příslušného doplňkového modulu do vašeho internetového prohlížeče. Doplněk pro nejběžnější prohlížeče lze nalézt přes adresu.

2.4 Naše internetové stránky využívají vedle toho navíc funkce různých sociálních sítí („doplňkové moduly sociálních sítí“):

2.5 Doplňkové moduly sociálních sítí jsou představovány ikonami na našich internetových stránkách. Při vaší návštěvě našich internetových stránek neodesílají tyto ikony bez vašeho přičinění žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Teprve pokud některé z těchto ikon označíte, naváže se přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě, který může zjišťovat určité údaje a ukládat soubory cookies. Bližší informace o souborech cookies naleznete v našich upozorněních o těchto souborech.

2.6 Pokud jste přihlášeni k některé sociální síti, může tato síť vaši návštěvu těchto internetových stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Návštěvu jiných internetových stránek společnosti RONAL nemohou sociální sítě nijak přiřazovat do okamžiku, pokud také na nich nevyužijete příslušnou ikonu dané sociální sítě.

2.7 Na rozsah údajů, které jsou získávány sociálními sítěmi prostřednictvím jejich ikon na internetových stránkách, nemáme žádný vliv. Účel a rozsah zjišťování údajů a další zpracování a využití údajů ze strany příslušných sociálních sítí a související práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí zjistíte v informacích o ochraně osobních údajů od příslušných sociálních sítí.

2.8 NPoužíváme doplňkové moduly následujících sociálních sítí:

2.9 Linkedin Inc. (linkedin.com, LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA);

2.10 Youtube Inc. (youtube.com, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA);

2.11 Xing AG (xing.com, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland);

2.12 Facebook Inc. (facebook.com, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA);

2.13 Twitter Inc. (twitter.com, Headquarters, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA);

2.14 Instagram Inc. (instagram.com, 1 Hacker Way Building 14, First Floor Menlo Park, California, USA).

2.15 Pokud jste členy příslušné sociální sítě, ale nechcete, aby jejich poskytovatel přes naši intenetovou prezentaci zjišťoval údaje v souvislosti s vámi a případně je spojoval s dalšími uloženými údaji, vždy se zcela odhlašte od příslušné sítě, než navštívíte naše internetové stránky a odstraňte případně také příslušné soubory cookies.

3. Předávání údajů třetím osobám a využívání údajů třetími osobami

3.1 Vaše údaje nepředáváme třetím osobám, jestliže k tomu (i) nejsme vázáni zákonem nebo (ii) jste nám k tomu nedali své svolení.

3.2 Pro účely správy našich internetových stránek musíme určité osobní údaje poskytovat našemu poskytovateli hostingu, společnosti Hetzner Online GmbH, Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, Německo. Pro oblast „Udržitelnost“ na našich webových stránkách musíme poskytnout určité osobní údaje poskytovateli hostingu Metanet AG, Josefstrasse 218, 8005 Zurich, Švýcarsko. Při tomto tzv. zpracování zakázkových dat jsou tito poskytovatelé služeb také smluvně povinni zpracovávat vaše osobní údaje pouze ke stejným účelům jako my a při dodržování zákonných ustanovení na ochranu osobních údajů (vč. nezbytných bezpečnostních opatření).

3.3 V rámci dalšího poskytování a realizaci vámi požadovaných služeb může za určitých okolností dojít k předání údajů do zahraničí. Upozorňujeme na to, že v zahraničí může shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů podléhat jiným pravidlům, než stanoví platné předpisy ve Švýcarsku. V těchto případech provedeme přiměřená smluvní bezpečnostní opatření, aby eventuální příjemci údajů v zahraničí měli povinnost dodržovat stejný standard ochrany osobních údajů.

4. Informace, oprava, odstranění a kontakt

Můžete kdykoli zažádat naše dále uvedená kontaktní místa o bezplatnou informaci o údajích uložených k vaší osobě. Můžete požadovat také odstranění a opravu, přičemž vaše údaje budou poté neprodleně odstraněny, resp. zablokovány, a to v případech, kdy na naší straně leží zákonem stanovené povinnosti k jejich uchování; v těchto případech jsou dané údaje sice uchovány, ale již nejsou zpracovávány, a to do zániku příslušné povinnosti k jejich uchování.

5. Kontakt

5.1 Jsme vám k dispozici pro účely dalších dotazů ohledně ochrany údajů a ohledně zpracování vašich osobních údajů a rovněž pro případ požadavků na poskytnutí informací. Můžete nás kontaktovat na adrese:

5.2 dataprivacy@ronalgroup.com nebo také na kontaktech uvedených v tiráži na našich internetových stránkách.

6. Změny

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně dat jednou za čas změnit. Změny budou zveřejněny rovněž na těchto internetových stránkách.

Prohlášení o ochraně dat

Stav: 06/2018