Dodavatelé

NAŠI DODAVATELÉ

VŠE SE TOČÍ JEN S VAŠÍM PŘISPĚNÍM

Úspěch společnosti RONAL GROUP má mnoho důvodů. Jedním z nich je úzká, dobrá a často dlouholetá spolupráce s našimi dodavateli a partnery. Důležitou měrou přispíváte k spokojenosti zákazníků a tím také ke konkurenceschopnosti našeho podniku.

Společně soustavně pracujeme na zlepšování našich produktů používáním vysoce kvalitních materiálů, nových technologií a inovativních nápadů. Při tom propojujeme naše vlastní znalosti vždy také se znalostmi, kreativitou a zkušeností našich dodavatelů a partnerů. Pro nás ze společnosti RONAL GROUP je důležité vysoce kvalitní a dlouhodobé partnerství s našimi dodavateli, v jehož rámci si důvěrně vyměňujeme informace a využíváme je k realizaci potenciálů k zlepšením. Obě strany by měly spolupracovat vždy dobře a rády.

Pokud se u nás chcete ucházet o zařazení mezi spolupracující dodavatele, zašlete nám e-mailem vyplněný „Osobní informační dotazník“ na adresu einkauf.w00 [at] ronalgroup.com .

Nejdůležitější dokumenty si můžete stáhnout zde:

Příručka pro dodavatele
Příručka pro dodavatele

Sebehodnocení dodavatele
Přímé sebehodnocení dodavatele
Nepřímé sebehodnocení dodavatele

8D-Report
8D-Report

Směrnice pro trvalou udržitelnost
Směrnice pro trvalou udržitelnost

Nakládání s látkami a seznam zakázaných látek
Nakládání s látkami a seznam zakázaných látek

Tisax
Tisax
Supplier Information Security Guideline

Privacy Notice
Privacy Notice

Všeobecné podmínky nákupu
Naše všeobecné podmínky nákupu se liší mezi jednotlivými pobočkami. Specifické dokumenty s příslušnými směrnicemi pro každou zemi naleznete zde: