Výroba

1

PROCES TAVENÍ

NEJLEPŠÍ HLINÍK JAKO DOBRÝ ZÁKLAD

100% našeho hliníku odebíráme od členů asociace «Aluminium Stewardship Initiative» (ASI), která je zárukou dodržování přísných kritérií trvalé udržitelnosti a vysoké kvality hliníku. Hliníkové tyče jsou snímány pomocí čárových kódů, aby byla zaručena zpětná sledovatelnost výroby.

Slitina hliníku se zahřeje na teplotu přibližně 760 stupňů. Následně se tekutý hliník vyjme z pece a změří se jeho teplota, než se zahájí jeho čištění a další zpracování. Pomocí různých přísad je možné pozitivně ovlivnit vlastnosti a zajistit optimální kvalitu.

Z každé přepravní dávky je odebrán zkušební vzorek, který se pomocí měření hustoty a spektrální analýzy kontroluje z hlediska dodržení specifikací.

2

ODLÉVÁNÍ

ZESPODA NAHORU

Pro výrobu kol se používá proces nízkotlakého lití. Tavenina se prostřednictvím vhánění stlačeného plynu v peci pro udržování teploty vytlačí stoupací trubkou do ocelové kokily.

Poté následuje vizuální kontrola kvality. Odstraní se otřep po odlévání a kolo se proměří.

3

RENTGEN

DETAILNÍ PROSVĚTLENÍ

Každé kolo je zrentgenováno v plně automatických rentgenových zařízeních a provede se jeho 100% kontrola. Speciální program rozpozná design a zkontroluje kvalitu kola podle specifických požadavků zákazníka.