Historie

1969

Společnost Karl Wirth GmbH ve Walldorfu v Německu nabízí pod názvem RONAL první disky z lehkých kovů (RON jako zkratka jeho prostředního jména, AL jako chemická zkratka hliníku). Tato kola se vyrábějí metodou odlévání do pískové formy ve společnosti externího partnera. Do konce roku čítá nabízený sortiment 15 různých velikostí disků v desginu RONAL R1.

1970

První závod, který se specializuje na výrobu litých kol z lehkých kovů, vzniká v německém Forstu. Ve stejném roce je zahájena výroba prvních hliníkových kol.

1971

U společnosti Ford získává společnost RONAL první zakázku na kola pro prvotní výbavu vozů.