KVALITA

NAŠÍ FILOZOFIÍ JE KVALITA

KTEROU KAŽDÝ DEN ŽIJEME

Vedle našeho zaměření na zákazníky a naší vášně pro kola tvoří další dva nosné pilíře úspěchu společnosti RONAL GROUP soustavná inovace a kvalita. Také v oblasti vývoje a výroby tvoří nejvyšší nároky živou součást naší podnikové filozofie – a to na všech úrovních a napříč všemi procesy.

Abychom mohli soustavně dosahovat špičkové a nekompromisní kvality, používáme všechny nezbytné zdroje. Proto jsme schopni vyrábět vysoce kvalitní kola v nejmodernějších výrobních závodech v souladu s aktuálními standardy. Naše pobočky udržují certifikované systémy řízení kvality a životního prostředí a zčásti mají rovněž certifikaci podle normy pro systémy managementu hospodaření s energií ISO 50001.

Navíc u nás každý jednotlivec projevuje svou maximální připravenost ke spolupráci a vysokým výkonům jak v administrativních, tak v provozních procesech a od prvního do posledního kontaktu se zákazníkem.

Vývojový proces – nejvyšší kvalita od samého počátku

U společnosti RONAL GROUP je standardem všeobecné plánování a ověřování kvality od fáze prvotního návrhu designu až k hotovému kolu. Při tomto můžeme využívat především naše dlouholeté zkušenosti z vývoje kol pro veškeré významné automobilové výrobce. Pomocí moderních simulačních technologií dokážeme včas rozpoznat potenciál k dalšímu zlepšení. Navíc k tomu ověřujeme během celého vývojového procesu v definovaných stadiích kvalitu designového návrhu a výsledného produktu ve vlastních laboratořích a s využitím nejmodernějších zkušebních zařízení. Zároveň zajišťujeme dodržování specifikací TISAX®.

Výrobní proces – nejvyšší kvalita až do úspěšného konce

Abychom mohli uspokojit naše vysoké nároky, probíhá také výroba odlévacích nástrojů výhradně ve vlastních nástrojárnách. Naše kontinuální sledování specifických charakteristik procesů a produktů během výrobního procesu odpovídá vysokým standardům automobilových výrobců.

Podstatné kvalitativní aspekty se kontrolují u každého kola pomocí moderních zkušebních prostředků, a to zčásti plně automatizovaně během výrobního procesu (např. rentgenová zkouška, nárazová zkouška, zkouška těsnosti), a sledují se ve vlastních, moderních zkušebních laboratořích našimi specialisty. Na všech pobočkách je zaveden a využíván celopodnikový, certifikovaný systém řízení kvality.

Kvalita