Firemní kultura

NAŠE FIREMNÍ KULTURA

SLEDUJEME SPOLEČNÝ CÍL

Abychom byli trvale úspěšní, není zdaleka dostačující, aby firemní strategie společnosti RONAL GROUP byla založená čistě na hospodářském pokroku.

K našemu úspěchu významně přispívá motivující firemní kultura, která se vedle ochoty přinášet potřebné výkony zaměřuje také na vzájemnou soudržnost a spokojenost zaměstnanců. Z tohoto důvodu byly vedle specifických hodnot naší společnosti a principů jednání definovány také konkrétní zásady vedení společnosti a etický ideál. Tyto aspekty tvoří nosné pilíře firemní kultury společnosti RONAL GROUP.