Vize a ideál společnosti

Naše vize

Vyrábíme nejlepší kola na světě

Naše cíle jsou dlouhodobé a zaměřené na udržitelnost. Vysoce moderní výrobní zařízení umožňují trvalý a dlouhodobý růst, abychom i nadále mohli díky prvotřídním výrobkům nadále posilovat naše postavení na trhu. Vždy s cílem být těmi nejlepšími na světě – se spoustou nadšení pro kola.

Pro naše zákazníky působíme po celém světě, ale přesto jsme místním dodavatelem – flexibilním a zákazníkovi na blízku. Chceme být trvale upřednostňovaným dodavatelem pro naše globální zákazníky.

Naše komunikační a rozhodovací cesty jsou krátké: Přáními zákazníků se zabývají odborná oddělení bez jakýchkoli oklik. Po celém světě přitom praktikujeme moderní a otevřený manažerský styl na podporu našich zaměstnanců.

Náš ideál

Základ našeho úspěchu

Vytvářet trvale platné hodnoty

Výrobky společnosti RONAL GROUP tvoří hodnoty jak pro naše zákazníky, tak pro naši společnost. Celkový podnikatelský záměr si klade za cíl ekonomické úspěchy, stejně jako dlouhodobý růst. Jsme si vědomi nákladů, proto optimálně využíváme dostupné prostředky a neplýtváme jimi.

Orientace na zákazníka

Ve středu našeho zájmu jsou požadavky našich zákazníků. Důvěra těchto zákazníků je založena na naší kompetenci a zkušenosti. Vysoká přizpůsobivost a kvalita jsou našimi silnými stránkami. V souladu s tím musíme úspěch měřit také na základě nadšení našich zákazníků pro produkty společnosti RONAL GROUP.

Zaměření na zaměstnance

Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším kapitálem. Osobní a odborný rozvoj je pro náš společný úspěch klíčový. Společně přebíráme odpovědnost za budoucnost a postupujeme se zaměřením na hodnoty a týmovou práci.

Inovační síla

Naši zákazníci s výhodou těží z našich inovací, které prosazujeme všude a na všech úrovních. Tomu odpovídá i výše investovaných prostředků do neustálé optimalizace našich výrobních procesů. Tento inovační duch je v každém z nás, to zaručuje budoucnost naší společnosti, stejně jako spokojenost zákazníků a plnění jejich požadavků.

Kvalita

Kvalita pro nás představuje naši každodenní filozofii. K dosažení špičkové kvality používáme všechny nezbytné prostředky.

Vědomí odpovědnosti za životní prostředí

Dbáme na naše životní prostředí a chráníme je, účinně využíváme zdroje, dodržujeme zákony, snižujeme emise a zvyšujeme bezpečnost všech zainteresovaných stran.

Zjistit více k tématu trvalé udržitelnosti

Zaměstnanci

Vysoce výkonný mezikulturní tým
Zaměstnankyně a zaměstnanci z několika kontinentů nacházejí v RONAL GROUP zajímavá pracovní místa přinášející výzvy. Pěstujeme moderní, situační styl řízení a otevřené vzájemné vztahy zaměřené na hodnoty.

 

Usilujeme o další osobní a podnikatelský rozvoj a vzájemně se motivujeme, abychom byli ti nejlepší. Přenášíme na naše zaměstnance odpovědnost a za tímto účelem jim dáváme nezbytné pravomoci a schopnosti. Mezinárodní týmová práce je jednou z důležitých součástí našeho úspěchu.

 

Nabízíme našim zaměstnancům odpovídající možnosti rozvoje a aktivně je podporujeme v jejich osobní cestě k němu.

 

RONAL GROUP podporuje kulturu integrace na všech úrovních a netrpí žádnou diskriminaci z jakéhokoli důvodu. Pro nás jako mezinárodní společnost je diverzita prožívanou samozřejmostí a důležitým faktorem úspěchu.

Atributy vedení

RONAL GROUP podporuje své zaměstnance a vedoucí pracovníky a staví před ně výzvy.

 

NADŠENÍ
Vedoucí pracovníci inspirují zaměstnance a jednají poctivě a autenticky.

 

MY
Vedoucí pracovníci aktivně naslouchají, podporují týmové myšlení a jdou příkladem v konstruktivní kultuře zpětné vazby.

 

LET`S GO
Vedoucí pracovníci sdělují cíle a proaktivně podporují zaměstnance při jejich realizaci.