Nasze wizja i nasze ideały

NASZA WIZJA

Produkujemy najlepsze felgi na świecie

Naszym długofalowym celom przyświeca idea zrównoważonego rozwoju. Nowoczesne linie produkcyjne umożliwią nam nieustanny wzrost przez długie lata i dalsze umacnianie pozycji na rynku dzięki wysokiej klasy produktom. Chcemy być najlepsi.

Chcemy docierać do klientów na całym świecie, a jednocześnie pozostać lokalnym dostawcą – elastycznym i blisko klienta. Chcemy na dobre przekonać do siebie naszych globalnych klientów.

Nasze drogi komunikacyjne i decyzyjne są krótkie: życzenia klientów są przyjmowane i realizowane przez wyspecjalizowane działy bez niepotrzebnej straty czasu. Preferujemy nowoczesny i otwarty styl zarządzania firmą z myślą o naszych współpracownikach na całym świecie.

NASZE IDEAŁY

Podstawa naszego sukcesu

Tworzenie trwałej wartości

Produkty firmy RONAL tworzą nowe wartości dla naszych klientów i naszego przedsiębiorstwa. Nasze całe zaangażowanie koncentruje się na sukcesie ekonomicznym, a co za tym idzie – na długotrwałym wzroście. Prowadzimy gospodarkę ekonomiczną, posiadane środki wykorzystujemy optymalnie, unikamy marnotrawstwa.

Zainteresowanie potrzebami klienta

Potrzeby naszych klientów są wyznacznikiem naszego działania. Zaufanie naszych klientów jest oparte na naszej kompetencji i doświadczeniu. Naszą siłą jest wysoka jakość i dyspozycyjność. Za miarę sukcesu uznajemy zadowolenie naszych klientów z produktów RONAL GROUP.

Pracownicy

Nasi pracownicy to nasz ważny kapitał. Rozwój osobisty i zawodowy jest kluczowy dla naszego wspólnego sukcesu. Razem przejmujemy odpowiedzialność za przyszłość i działamy z ukierunkowaniem na wartości i pracę zespołową.

Innowacyjność

Nasi klienci korzystają z naszych innowacji, które wprowadzamy wszędzie i na wszystkich poziomach. Dużo inwestujemy w ciągłe ulepszanie naszych procesów produkcyjnych. Idziemy z duchem postępu, aby zapewnić przyszłość naszemu przedsiębiorstwu oraz spełniać oczekiwania naszych klientów.

Jakość

Jakość to filozofia, którą na co dzień się kierujemy. Zapewniamy wszelkie niezbędne środki do uzyskania najwyższej i bezkompromisowej jakości.

Odpowiedzialność za środowisko

Szanujemy i chronimy środowisko naturalne, wykorzystujemy optymalnie zasoby, stosujemy się do przepisów prawa, zmniejszamy emisje i zwiększamy nasze wspólne bezpieczeństwo.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju

Pracownicy

Międzykulturowy zespół profesjonalistów

Pracownicy i pracownice z wielu kontynentów mogą znaleźć w RONAL GROUP atrakcyjne i oferujące ciekawe wyzwania stanowiska pracy. Stosujemy nowoczesny, sytuacyjny styl zarządzania oraz otwarte i ukierunkowane na wartości relacje.

 

Dążymy do rozwoju indywidualnego i rozwoju przedsiębiorstwa, motywując się wzajemnie w dążeniu do celu, jakim jest bycie najlepszym. Dajemy naszym pracownikom decyzyjność i wyposażamy ich w niezbędne do korzystania z niej kompetencje i umiejętności. Międzynarodowa współpraca zespołowa jest ważnym elementem naszego sukcesu.

 

Osobom zatrudnionym u nas oferujemy odpowiednie możliwości rozwoju i aktywnie wspieramy je na ich indywidualnych ścieżkach.

 

RONAL GROUP wspiera kulturę integracji na wszystkich poziomach i nie toleruje dyskryminacji z żadnego powodu. Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo traktujemy różnorodność jako oczywistość i istotny czynnik sukcesu.

Atrybuty Przywództwa

RONAL GROUP wspiera swoich pracowników i liderów i stawia im wymagania.

 

ENTUZJAZM
Liderzy inspirują pracowników, działają autentycznie i etycznie.

 

MY
Liderzy aktywnie słuchają, wspierają myślenie zespołowe i dają przykład konstruktywnej kultury feedbacku.

 

LET’S GO
Liderzy informują o celach i proaktywnie wspierają pracowników w ich realizacji.