Our World

NASZE ŚRODOWISKO WYMAGA BARDZIEJ ODPOWIEDZIALNEGO PODEJŚCIA

STĄD NASZE ZAANGAŻOWANIE

Aktywna ochrona naszego klimatu to coś, co jesteśmy winni przyszłym pokoleniom. Dlatego RONAL GROUP za cel postawiła sobie zmniejszenie względnej, powstającej w ramach własnych procesów tworzenia wartości emisji CO2 do roku 2030 o 50% w porównaniu z rokiem obrotowym 2016/17.

Mając to na uwadze, we wszystkich swoich działach stawiamy na zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie wywierającej tak duży wpływ na środowisko emisji dwutlenku węgla. Ale istotne są również działania takie jak zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł o udokumentowanym pochodzeniu oraz możliwość własnej produkcji prądu przy wykorzystaniu energii słonecznej i wiatrowej. Dodatkowo oprócz bilansów ekologicznych poszczególnych zakładów sporządzane są także bilanse CO2. Dzięki celom rocznym i systemowi zarządzania środowiskowego możemy zmniejszyć zużycie zasobów i ilość odpadów w naszych zakładach na całym świecie.