Our World

ŚRODOWISKO NATURALNE I ENERGIA

BILANS CO2 W RONAL GROUP

NIEUSTANNE POSZUKIWANIE POTENCJALNYCH ULEPSZEŃ

RONAL GROUP od roku obrotowego 2017/18 opracowuje bilans CO2 dla grupy oraz dla poszczególnych zakładów.

Naszym najważniejszym surowcem jest aluminium. Jego produkcja zajmuje istotne miejsce w bilansie CO2, ponieważ stanowi 76% naszej emisji. Inne znaczące źródła emisji, których udział w bilansie łącznym wynosi 20%, to zużycie prądu i gazu na potrzeby wytworzenia ciepła procesowego.

Ciągle zadajemy sobie jednak pytanie: Gdzie występuje potencjał na polepszenie tych wyników? Kładziemy nacisk z jednej strony na obniżanie zużycia aluminium podczas topienia i odlewania, z drugiej strony na pozyskiwanie aluminium pierwotnego wyprodukowanego w sposób zrównoważony. Kolejną kwestią jest zakup prądu ze źródeł odnawialnych z udokumentowanym pochodzeniem oraz, gdzie tylko jest to możliwe, produkcja własnej energii przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych czy bloków grzewczo-energetycznych.

Nasza polityka energetyczna i środowiskowa odzwierciedla dążenia i nastawienie naszego przedsiębiorstwa w temacie efektywnego gospodarowania energią i ochrony środowiska, jak również naszą filozofię.

Polityka środowiskowa Polityka energetyczna