Our World

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ENERGIE

UHLÍKOVÁ STOPA SPOLEČNOSTI RONAL GROUP

Stálé hledání potenciálu k zlepšování

Společnost RONAL GROUP vykazuje od obchodního roku 2017/18 svou uhlíkovou stopu v rámci celého koncernu a pro své jednotlivé pobočky.

Naším nejdůležitějším zdrojem je hliník. Jeho výroba tvoří se svými 74% z našich emisí CO2 nejvýznamnější podíl v naší celkové bilanci. K dalším významným zdrojům emisí s podílem 20% z celkové bilance náleží spotřeba elektrické energie a rovněž spotřeba plynu pro procesní teplo.

Jednu otázku si klademe stále znovu: Kde máme potenciál k zlepšením? Ve středu zájmu stojí jednak snižování spotřeby hliníku při tavení a odlévání a jednak také nákup primárního hliníku v souladu s principy trvalé udržitelnosti. Dalším tématem je v této souvislosti také nákup elektrické energie z obnovitelných zdrojů s průkazným původem nebo, kde je to možné, vlastní výroba pomocí fotovoltaických zařízení nebo blokových tepelných elektráren.

V naší energetické a ekologické politice se odrážejí úmysly a orientace našeho podniku s ohledem na dopady na dostupnost energií a životní prostředí i naše podniková filosofie.

Ekologická politika Energetická politika