Our World

DOBRÉ NÁPADY PŘEVÁDÍME DO PODOBY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

S přesvědčivými výsledky

Co je platná ekologická teorie, pokud neobstojí tváří v tvář našim vysokým nárokům na praktickou funkčnost? Nic.

Na základě průběžných zlepšování a mnohých realizovaných projektů, jako například nová zařízení na tepelné zpracování nebo pilotní projekty k využívání odpadního tepla z tavných pecí, dosahujeme již nyní významných úspor s ohledem na spotřebu energie. Do budoucnosti je plánováno množství dalších projektů, které mají za cíl zvýšit energetickou účinnost a snížit emise oxidu uhličitého působícího negativně na stav klimatu. Totéž platí pro oblast životního prostředí: I zde budeme v budoucnosti ještě více šetřit vodou v naší výrobě a vyhýbat se tvorbě odpadů.

Na tomto místě představíme jako příklad dva již realizované projekty zaměřené na podporu trvalé udržitelnosti:

  1. Projekt Energie – vlastní výroba elektrické energie

V naší blokové tepelné elektrárně v Mexiku a pomocí našich fotovoltaických systémů v Německu a ve Švýcarsku vyrábíme vlastní elektrickou energii. Další fotovoltaický systém je plánován pro naši pobočku v Portugalsku.

Výroba vlastní elektrické energie v obchodním roce 2022/23: 47 300 MWh

  1. Projekt Životní prostředí – zaměření na vodu a odpady

Během procesu výroby našich disků vznikají různé odpady, mimo jiné také odpadní voda. Probíhající pilotní projekt zajišťuje prostřednictvím techniky výparníků odpařování vody přítomné v odpadech, čímž snižuje výsledné množství odpadů. Díky kondenzaci vznikající vodní páry by mělo být v budoucnosti možné destilovanou vodu opětovně využívat ve výrobě.

Podařilo se tak eliminovat již 75 % odpadů (chladicí a mazací kapaliny a voda s tuky) a ušetřit náklady na jejich likvidaci.