PLANBLUE

JAK DOSÁHNEME ÚČINKU

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH

V naší ucelené koncepci PLANBLUE se zaměřujeme na naši sociální, trvale udržitelnou a ekologickou orientaci na všech úrovních činnosti: „Our People“ (Naši lidé), Our Business“ (Naše podnikání) a Our World“ (Náš svět).

Toto zahrnuje všechna témata – od „rozvoje zaměstnanců, bezpečnosti práce a ochrany zdraví“ přes „trvale udržitelné a inovativní produkty“ až po „energetiku a ochranu klimatu“.

Myšlení a jednání na principech trvalé udržitelnosti se týká každého z nás – a jedná se proto o ústřední úlohu definovanou nad rámcem všech podnikových oblastí. Základ tvoří ambiciózní cíle a systematické řízení trvalé udržitelnosti. Obsah, úlohy a odpovídající kontrolní úkony jsou pevně ukotveny v příslušných procesech. Jasně stanovené odpovědnosti a rozhodovací postupy při tom zajišťují především jedno: efektivitu našeho jednání.