PLANBLUE

TŘI VELKÉ CÍLE – A MNOHO MALÝCH

KAŽDY JE PŘIPRAVEN PŘISPĚT SVÝM DÍLEM

PLANBLUE – naše cesta k trvale udržitelnému podniku – ve třech krocích:

  • 2025: Ekologická stopa každého disku RONAL je známá a zpětně sledovatelná.
  • 2030: Naše emise CO2 z výroby (cíl 1 a 2) jsme snížili o 50% (v porovnání s obchodním rokem 2016/17).
  • 2050: Naše disky jsou vyráběny s neutrální bilancí emisí CO2.

Nad rámec těchto tří ústředních kroků sleduje společnost RONAL GROUP četné kvalitativní cíle z hlediska trvalé udržitelnosti. K tomu náleží průběžné budování portfolia v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti, náš přínos v oblasti vzdělávání a podpory zaměstnanců a rovněž úmysl přispívat k lepší ochraně životního prostředí prostřednictvím inovací. Navíc k celopodnikovým cílům definují jednotlivé pobočky v rámci řídicího systému vlastní cíle a sledují, zda je jich dosahováno.

Další informace k našim výkonům v oblasti ochrany životního prostředí naleznete zde.