Our World

NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POTŘEBUJE VÍCE POVĚDOMÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V tomto směru projevujeme širokou angažovanost

Vůči generacím, které přijdou po nás, neseme závazek v podobě aktivní ochrany našeho klimatu. Společnost RONAL GROUP proto jako svůj cíl vyhlásila snížení našich relativních emisí CO2 vztahujících se k vlastní tvorbě hodnot v rámci naší výroby do roku 2030 v porovnání s obchodním rokem 2016/17 o 50%.

S ohledem na tuto skutečnost sázíme ve všech podnikových oblastech na opatření, která zvýší naši energetickou účinnost – a sníží emise oxidu uhličitého ovlivňujícího klimatické změny. Zaměřujeme se ale také na nákup elektrické energie z obnovitelných zdrojů s průkazným původem a rovněž na možnosti vlastní výroby elektrické energie s využitím fotovoltaiky nebo větrné energie. Kromě míry znečištění životního prostředí se hodnotí také bilance emisí CO2 v jednotlivých odvětvích. Prostřednictvím každoročně stanovovaných cílů a systematického systému řízení ochrany životního prostředí snižujeme spotřebu zdrojů a množství odpadů na našich pobočkách po celém světě.