Inovace

KOLO NEVYNALÉZÁME NOVĚ

KAŽDÝ DEN JE ALE ZLEPŠUJEME

„Kdo se přestane zlepšovat, přestal být dobrý.“ Tento citát podnikatele Philipa Rosenthala z oboru výroby porcelánu se dobře hodí na společnost RONAL GROUP. Inovační projekty jsou v naší podnikové strategii pevně zakotveny – a tvoří důležitou součást naší vášně pro kola. A ačkoli naštěstí nemusíme kolo vždy vynalézat zcela nově, jsme přesto každý den nově motivováni k tomu, abychom výrobu kol neustále zlepšovali.

Inovační síla je pro RONAL GROUP rozhodujícím faktorem úspěchu, díky němuž si může i v budoucnosti zachovat svou konkurenceschopnost a bude moci i nadále uspokojovat veškeré nároky svých zákazníků. Abychom upevnili svou přední pozici v oblasti technologií a inovací, soustřeďujeme veškeré výzkumné a vývojové činnosti v jediném centru inovací založeném výhradně k tomuto účelu. Společnost RONAL TECHNOLOGIE GmbH se zaměřuje na speciální projekty z široce různorodého spektra témat: K oblastem výzkumu náleží mimo jiné oblasti optimalizace surovin a vlastností produktů a rovněž úspory zdrojů prostřednictvím efektivnějších a nových výrobních technologií. Chceme se totiž podílet na formování podoby mobility v nedaleké budoucnosti.