Inovace

Selective Laser Melting

První jednodílný disk z 3D tiskárny

Pomocí metody selektivního laserového tavení (Selective Laser Melting) vyrobila společnost RONAL GROUP prototyp jedinečného disku: «SLM Concept Wheel». Jedná se o celosvětově první jednodílný hliníkový disk vyrobený na 3D tiskárně a schválený pro běžný silniční provoz.

Název «SLM Concept Wheel» je odvozen od anglického označení výrobního procesu Selective Laser Melting. U této aditivní metody výroby bez použití forem nejsou kladeny téměř žádné meze z designového hlediska a je možné dosáhnout mimořádně komplexních, současně však i stabilních tvarů. Během konstrukce se detaily mechanické výroby, jako například otvory, kontura dosedací plochy ráfku atd., nejprve projednají a hotový design se poté vytiskne v podobě plastového modelu. Následně se disk postupně tvoří na základě digitálních 3D konstrukčních dat z jemného hliníkového prášku (AlSi10), který se pomocí laseru taví na určených místech a propojuje se s dalšími vrstvami. Po nanesení všech vrstev lze disk vyrobený tímto způsobem v 3D tiskárně vyjmout z práškového lože. Zbylý prášek se odsaje a zrecykluje. Všechny vytištěné disky se podrobují rentgenové kontrole, aby byly vyloučeny vady výroby či materiálu.

Disk «SLM Concept Wheel» byl úspěšně schválen k použití v silničním provozu podle §30 zákona StVZO, jehož požadavky byly dokonce překročeny. Společnost RONAL GROUP svým konceptem disku dokazuje technickou proveditelnost a možnost využívat v budoucnu 3D tisk jako technologii na výrobu disků.