Technický vývoj

NAŠE MISE

ROZTÁČÍME TA NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLA

Jsou to především přání našich zákazníků a požadavky ve vlastním výrobním programu pro trh s autopříslušenstvím, které jsou směrodatné pro rozhodnutí, které nejnovější trendy budou naše kreativní designérské týmy realizovat. Prostřednictvím naší filozofie „Lessons-Learned“ (učení na základě zkušeností) se ve vytváření designů zohledňuje vedle přání zákazníků také odborná kompetence a know-how všech našich oddělení.

Pro téměř veškeré významné značky automobilů vytváříme cca 200 nových kol každým rokem. Při tomto procesu přicházejí přání týkající se designu přímo od našich zákazníků. V těchto situacích je potřeba realizovat tyto návrhy v procesu vývoje pokud možno 1:1. O tom, zda je to možné přesně provést, rozhoduje reálná vyrobitelnost, u které jsou rozhodující kritéria pevnosti, průchodnosti, možnosti odlévání atd., na jejichž optimalizaci je někdy třeba vynaložit množství sil a nákladů. V rámci tohoto vývoje jsou směrodatné především nároky na hmotnost a vzhled, ale také vlastnosti typu vlastní frekvence kmitání, tuhosti nebo aerodynamiky, které získávají stále více na významu. Trend jde v současnosti směrem k vyšším mezím zatížitelnosti, protože hmotnost automobilů aktuálně principiálně narůstá. A stále více se prosazují také trendy ve smyslu individualizace povrchové úpravy, barevných a materiálových kombinací.

Abychom mohli náš sortiment pro trh s autopříslušenstvím nadále rozšiřovat, realizujeme každým rokem množství vlastních vývojových nápadů. Designový tým RONAL, který tvoří několik pracovníků z různých profesních oborů, poté vyhodnotí množství návrhů s příslušnými animacemi na vozidlech a nechá na základě jednoho až tří z nich vyrobit stylingové modely. V rámci konečného výběru a při zohlednění mínění našich zástupců pro oblast trhu s příslušenstvím v jednotlivých zemích je potom schválena nová designová řada a ta se příp. realizuje v několika variantách velikosti disků. Největší vliv na tento výběr zde mají tržní trendy, ale také příslušné kategorie a modely vozů, jež je třeba vzít do úvahy. Také zde jdou trendy stále silněji směrem k mnohotvárným povrchům, ale také k asymetrickému uspořádání paprsků.