Technický vývoj

PODROBNĚJŠÍ VÝPOČTY

PRO HLADKÝ VÝROBNÍ PROCES

Kompetentní zpracovatelský tým se zabývá výhradně matematickými výpočty, na jejichž základě je společnost RONAL GROUP schopna navrhovat komplexní designy kol optimalizované z hlediska hmotnosti, možností odlévání a životnosti. Prostřednictvím těchto výpočtů a simulací plníme nejvyšší nároky na kvalitu a zkracujeme dobu vývoje na minimum.

Počítají se nejrůznější jízdní situace a postupy jednání od jízdy přímo nebo do zatáčky, přítomnosti předchozích poškození, situací během nehod a chybného použití až po vlivy stárnutí materiálu. Směrodatné jsou při tomto dvě složky: Při optimalizaci konstrukčních dílů jde o to, aby se pomocí počítačových technologií odebral materiál za účelem snížení hmotnosti přesně tam, kde z hlediska pevnosti není potřeba. I přesto musí být každé kolo „odlévatelné“, tzn. musí existovat možnost bezpečné výroby ve velkých množstvích, v krátkých cyklech a bez velkého odpadu. Proto se vždy provádí simulace lití. Při ní se zobrazuje postup lití s průběhem teplot a tuhnutí prostřednictvím náročné simulace ještě před výrobou odlévacích nástrojů a tento postup je vyhodnocován a příp. optimalizován odbornými techniky.