Technický vývoj

PROTOTYPY

NEOPAKOVATELNÍ PRŮKOPNÍCI DESIGNU

Na vysoce moderních pětiosových obráběcích strojích vyrábíme prototypy a modely z nejrůznějších materiálů, například z hliníku nebo plastu. Stejně tak se vyrábějí k nim příslušející aplikace pomocí nejnovějších výrobních technologií a s různými povrchy.

Prototypy – nazývané také konstrukční vzory – se připravují vždy za podmínek sériové výroby pomocí sériových nástrojů používaných později ve výrobním provozu. To se týká také materiálu pro odlévání a laku. Odpovědnost za tento proces nesou techničtí vedoucí projektů a rovněž určená osoba, jež se o projekt stará v příslušném závodě. Prototypy, které nejsou schváleny, se vždy znovu roztaví. V „archivu“ společnosti RONAL GROUP se uchová pouze oficiální první vzorové kolo – v případě kol pro trh s příslušenstvím se poté jedná o vzorové kolo KBA opatřené úředním razítkem.