Technický vývoj

FUNKČNÍ A PEVNOSTNÍ ZKOUŠKY

VŽDY SÁZÍME NA JISTOTU

Požadavky automobilového průmyslu, stejně jako požadavky našich konečných zákazníků, jsou vysoké. Kola, která později na vozidle při jízdě po silnici – a někdy také v terénu nebo na závodní dráze – musí odolat všem myslitelným zatížením, jsou proto jako prototypy podrobena náročným testům ve vlastní vývojové laboratoři společnosti RONAL GROUP. Na nejmodernějších zkušebních zařízeních simulujeme vekšeré možné jízdní situace v silničním provozu a u kol testujeme jejich funkci a životnost. Do výroby přichází kola teprve po úspěšném absolvování všech testů.

Také v rámci našich zkušebních procesů a technologií rozlišujeme mezi zkouškami kol pro trh s příslušenstvím a zkouškami kol určených jako prvotní výbava automobilů. Zkoušky kol pro trh s příslušenstvím jsou jednoznačně popsány v StVZO (zákon o schvalování do silničního provozu) a jsou validovány ze strany TÜV. Počet a délka trvání se řídí rozsahem variant (vozidla / hloubky zálisu / roztečné kružnice). Schvalovací proces doplňují různé certifikáty, jako například osvědčení KBA, schválení ECE nebo speciální posouzení pro konkrétní země (např. Japonsko/USA/Asie).

Požadavky automobilových výrobců na zkoušky jsou velmi rozdílné z hlediska zkušebních hodnot, typů zkoušek a trvání zkoušek – a někdy jsou k tomuto účelu dokonce zapotřebí speciální zkušební zařízení. Zkoušky prováděné společností RONAL GROUP a jejich výsledky naši zákazníci akceptují a přebírají. Stále častěji k tomu přicházejí mezinárodní požadavky, např. z Brazílie, Číny nebo Koreje, které celý schvalovací proces prodlužují. Zkoušky v zásadních rysech odrážejí dlouhodobou pevnost kol a rovněž jejich odolnost vůči možnému nesprávnému použití. Navíc se při testech zohledňují i různé teplotní rozsahy a oblasti použití. Pokud by první díly těmito pevnostními zkouškami neprošly úspěšně, je možné kolo zesílit úpravou nástroje v kritických místech.