Rozwój Techniczny

TESTY DZIAŁANIA I WYTRZYMAŁOŚCI

NASZE PRODUKTY ZAWSZE SPRAWDZAMY POD KAŻDYM KĄTEM

Wymagania przemysłu motoryzacyjnego i naszych klientów końcowych wobec obręczy RONAL są wysokie. Dlatego też obręcze, które później są eksploatowane w pojeździe i muszą sprostać wszelkiego rodzaju obciążeniom na drodze – a często także w terenie lub na torze wyścigowym – poddawane są szczegółowym testom w wewnętrznym laboratorium projektowym RONAL GROUP jeszcze w fazie prototypowej. Na nowoczesnych stanowiskach badawczych symulujemy wszelkie możliwe sytuacje drogowe i sprawdzamy działanie i żywotność obręczy. Dopiero kiedy wszystkie testy zostaną z powodzeniem zakończone, wydaje się zezwolenie na produkcję obręczy.

Również w naszym dziale testowania rozróżniamy testy produktów na rynek wtórny i testy wyposażenia oryginalnego. Testy produktów na rynek wtórny są precyzyjnie opisane w prawie o ruchu drogowym i podlegają obowiązkowej walidacji przez organ kontroli technicznej. Liczba i czas trwania testów zależny od liczby wariantów danego produktu (pojazdy/współczynniki odsadzenia ET/rozstawy otworów). Przed dopuszczeniem do produkcji wystawiane są również niezbędne certyfikaty, np. KBA, ECE czy też inne, wymagane przez przepisy poszczególnych krajów (np. Japonia/USA/kraje azjatyckie).

Poszczególni producenci samochodów mają bardzo zróżnicowane wymagania dotyczące testowanych parametrów, rodzaju testów i czasu ich trwania – a czasem konieczne jest nawet używanie specjalnego sprzętu do testowania. Testy przeprowadzane przez RONAL GROUP i ich wyniki są akceptowane i wykorzystywane przez naszych klientów. Coraz częściej konieczne jest uwzględnienie dodatkowych wymagań poszczególnych krajów, np. Brazylii, Chin, Korei itd., co wydłuża proces dopuszczenia do produkcji. Podczas testów badana jest przede wszystkim wytrzymałość zmęczeniowa i zachowanie w możliwych przypadkach niewłaściwego użytkowania. Ponadto w testach uwzględniane są różne zakresy temperatury i zastosowań. Jeśli wynika badania wytrzymałości pierwszych próbek nie jest zadowalający, możliwe jest wzmocnienie obręczy w krytycznych miejscach przez odpowiednie dostosowanie narzędzi.