Our Business

ZRÓWNOWAŻONE TWORZENIE WARTOŚCI OD SAMEGO POCZĄTKU

KONSEKWENCJA NA KAŻDYM ODCINKU ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO

    •  Łańcuch logistyczny
Transparentność całego łańcucha logistycznego jest ważnym aspektem, decydującym o utrzymaniu kontroli nad efektami podejmowanych działań w czasie cyklu życia produktu. Duża część negatywnego oddziaływania na środowisko jest generowana w poszczególnych etapach łańcucha logistycznego: podczas pozyskiwania surowców, przetwarzania, pakowania, transportu aż po utylizację.

    •  Aluminum
Dla nas, jako dla producenta obręczy ze stopu metali lekkich, aluminium stanowi jeden z najważniejszych surowców. Wytwarzanie aluminium pierwotnego jest procesem pochłaniającym dużo energii, co wpływa na środowisko: Aluminium ma największy udział w naszym bilansie CO2 – wynosi 76%.

Mając na uwadze dobro środowiska, już teraz 100% wykorzystywanego przez nas aluminium pochodzi od członków Aluminium Steward Initiative (ASI). Oprócz tego 63% kupowanego przez nas aluminium zostało wyprodukowane przy użyciu energii odnawialnej.

Od 2018 r. RONAL GROUP jest członkiem ASI jako dalszy partner wspierający, a od września 2020 r. jako użytkownik przemysłowy – nawiasem mówiąc, jako pierwszy producent kół na świecie.

ASI, globalna organizacja non-profit zajmująca się definiowaniem i certyfikacją standardów, łączy aspekty etyczne, ekologiczne i społeczne w całym łańcuchu wartości.

    •  Energia
Inne istotne źródła emisji, których udział w bilansie łącznym wynosi 21%, to zużycie prądu i gazu na potrzeby wytworzenia ciepła procesowego. W związku z tym skupiamy się także na zakupie prądu ze źródeł odnawialnych z udokumentowanym pochodzeniem oraz, gdzie tylko jest to możliwe, produkcji własnej energii przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych czy bloków grzewczo-energetycznych.

Dążymy do tego, aby również w 2025 roku całość zużywanego przez nas prądu pochodziła ze źródeł odnawialnych – obecnie ten udział wynosi 50%. Cztery z naszych zakładów korzystają już w 100% z prądu ekologicznego, z czego część jest produkowana przez własne panele fotowoltaiczne.