Our Business

CEL OSIĄGNIĘTY

NOWA, PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA GENERACJA OBRĘCZY

RONAL R60-blue: niesie nas w kierunku ochrony środowiska

Aby nadać naszemu zaangażowaniu konkretny kształt, wymyśliliśmy to koło w zasadzie na nowo! Podczas projektowania obręczy RONAL R60-blue przyświecał nam cel jak najbardziej zrównoważonej produkcji – i cel ten został osiągnięty.

Dzięki temu jest ona nie tylko idealnym przykładem wdrożenia koncepcji PLANBLUE, ale również przedstawicielem zupełnie nowej generacji obręczy przyjaznych dla środowiska. Obręcz ta pasuje do pojazdów takich jak VW Golf GTE Hybrid, e-Golf, Toyota Auris Hybrid, Prius Hybrid i wielu innych. Przede wszystkim wyróżnia się mniejszą o 20% emisją CO2 towarzyszącą wytwarzaniu materiałów i procesowi produkcji.

Przeczytaj więcej

RONAL R70-blue: Pierwsza na świecie obręcz neutralna pod względem emisji CO2

R70-blue to drugi zrównoważony produkt w naszym portfolio. Tworząc ten model, kierowaliśmy się podejściem „Cradle to Cradle” (gospodarki w obiegu zamkniętym), które zakłada wypracowanie regeneracyjnego systemu korzystania z zasobów i ich odzysku.

Obręcz została wyprodukowana w Niemczech z wykorzystaniem w 100% ekologicznego prądu. W większości składa się z odzyskanego aluminium, które w całości może podlegać recyklingowi.

Emisję, której nie dało się uniknąć podczas produkcji felgi RONAL R70-blue, całkowicie kompensujemy, równoważąc uwolniony CO2 w ramach projektu z certyfikacją Gold Standard.

Na tym jednak działania proekologiczne i prospołeczne podjęte w związku z produkcją R70-blue się nie kończą. Należą do nich również ekologiczne opakowanie zawierające włókna trawy i makulaturę, jak również krótka droga transportu pomiędzy zakładem produkcyjnym w niemieckim Landau a centrum logistycznym w Forst.

Nasza innowacyjna i neutralna pod względem emisji CO2 obręcz R70-blue pasuje do wielu modeli pojazdów klasy kompaktowej i średniej, a szczególnie do nowej generacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych, np. VW ID.3.

Dalsze informacje można znaleźć pod tym linkiem. Video

Przeczytaj więcej

Certyfikat TÜV dla R70-blue

Dział ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju firmy RONAL GROUP określił ślad węglowy produktu R70-blue i poddał go weryfikacji przez TÜV. Aby sklasyfikować powstałe emisje gazów cieplarnianych, w porównaniu do R70-blue obliczono trzy scenariusze, które różnią się wyborem aluminium pierwotnego, ilością wybranego aluminium wtórnego oraz pochodzeniem energii.

W porównaniu do „najgorszego scenariusza” ślad ekologiczny R70-blue można zmniejszyć o prawie 100 kg CO2eq. Wynika to z jednej strony z zaopatrzenia materiałowego (zastosowanie aluminium pierwotnego o zmniejszonym śladzie CO2eq. i wykorzystanie materiału wtórnego, tj. aluminium przed- i poużytkowego), a z drugiej strony z procesu produkcyjnego (zastosowanie w 100% ekologicznej energii elektrycznej i kompensacja emisji CO2 ze zużycia gazu). Wynik: W przypadku R70-blue emisja CO2eq. podczas produkcji może zostać zredukowana o 66% w porównaniu do standardowego koła.

Spółka TÜV Rheinland przeprowadziła w imieniu RONAL AG krytyczny przegląd sprawozdania na temat śladu węglowego produktu zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 14067:2019. Celem tego „Critical Review“ jest weryfikacja wiarygodności, przejrzystości, adekwatności i reprezentatywności metod i danych wykorzystanych w badaniu. Procedura ta służy jako podstawa do certyfikacji przez TÜV Rheinland, która miała miejsce w lipcu 2021 r. i została potwierdzona w listopadzie 2022 r. i ponownie w lutym 2024 r.

Certyfikat TÜV R70-blue Report

Ocena cyklu życia naszych obręczy z metali lekkich do samochodów osobowych

W celu zapewnienia wglądu w aktualne emisje CO2eq. i inne skutki dla środowiska w odniesieniu do każdej obręczy, sporządziliśmy ocenę cyklu życia.

Ma ona dwa cele: z jednej strony, aspekty środowiskowe przeciętnej obręczy z metali lekkich wyprodukowanej przez RONAL GROUP mają być przedstawione w całym cyklu życia „cradle to grave”. Z drugiej strony rzucamy też światło na wpływ środowiskowy obręczy z metali lekkich z zakładów produkcyjnych RONAL GROUP na całym świecie, stosując podejście „cradle to gate”.

Pełna ocena cyklu życia została poddana krytycznemu przeglądowi przez TÜV Rheinland Energy GmbH w styczniu 2023 r. w celu potwierdzenia wiarygodności, przejrzystości, adekwatności i reprezentatywności metod oraz danych wykorzystanych w badaniu.

Podsumowanie oceny cyklu życia można zobaczyć tutaj:

Analiza cyklu życia