Our Business

CÍL DOSAŽEN

Nová, ekologická generace disků

RONAL R60-blue: Cílený pokrok ve prospěch životního prostředí

Jako konkrétní důkaz našeho závazku jsme vyvinuli kolo v zásadě od základů nově! U disku RONAL R60-blue jsme si stanovili vysoké cíle z hlediska trvalé udržitelnosti vývoje – a dosáhli jsme jich.

To z tohoto disku činí nejen dokonalého posla koncepce PLANBLUE, ale rovněž průkopníka nové, ekologické generace disků. Tento disk se hodí pro různé vozy, jako například VW Golf GTE Hybrid, e-Golf, Toyota Auris Hybrid, Prius Hybrid a další. Vyznačuje se především snížením emisí CO2 o 20% při výrobě materiálů a ve výrobním procesu.

Číst více

RONAL R70-blue: První recyklovatelný disk na světě s neutrální bilancí emisí CO2

R70-blue je druhý produkt v našem portfoliu vyhovující zásadám trvalé udržitelnosti. Při jeho vývoji jsme sledovali zásady «Cradle to Cradle» (cirkulární ekonomika), které jakožto regenerativní systém předpokládají využívání a opětovné zhodnocování výrobních zdrojů.

Disk se vyrábí v Německu se 100% využitím ekologické elektrické energie. Tvoří ho z větší části recyklovaný hliník, který je následně dále 100% recyklovatelný.

Emise CO2, jejichž vzniku při výrobě disku RONAL R70-blue nelze předejít, kompenzujeme v celém rozsahu prostřednictvím specifického projektu s certifikací Gold Standard.

Vedle toho disk R70-blue zahrnuje i další ekologická a společenská hlediska. K tomu náleží ekologické balení s podílem travní vlákniny a starého papíru a rovněž krátká přepravní trasa z německého výrobního střediska v Landau do logistického centra ve Forstu.

Náš inovativní disk R70-blue s neutrální bilancí emisí CO2 se hodí pro mnohé modely kompaktní a střední třídy, přičemž je zvlášť vhodný pro novou generaci elektromobilů a hybridních automobilů, jako například VW ID.3.

Více informací naleznete zde/video.

Číst více

Certifikace TÜV pro R70-blue

Oddělení pro životní prostředí a udržitelnost skupiny RONAL GROUP vypočítala uhlíkovou stopu produktu R70-blue a nechala ji prověřit společností TÜV. K zařazení emisí skleníkových plynů byly ve srovnání s R70-blue vypočítány tři scénáře, které se lišily výběrem primárního hliníku, množstvím zvoleného sekundárního hliníku a zdrojem energií.

Stopu R70-blue bylo možné oproti „nejčernějšímu scénáři“ snížit o téměř 100 kg CO2 ekv. Vysvětlení spočívá jednak v přípravě materiálu (využití primárního hliníku s redukovanou stopu CO2 ekv. a použití sekundárního materiálu, tj. hliníkového odpadu z výroby a recyklovaného hliníku), jednak ve výrobním procesu (využití 100 % zelené elektřiny a kompenzace emisí CO2 spotřeby plynu). Výsledek: U R70-blue lze oproti standardnímu disku snížit emise CO2 ekv. při výrobě o 66 %.

Společnost TÜV Rheinland na zadání skupiny RONAL AG podle mezinárodní normy DIN EN ISO 14067:2019 kriticky přezkoumala Zprávu o uhlíkové stopě produktu. Cílem tohoto „Kritického přezkumu“ je přezkoumání spolehlivosti, transparence, relevance a reprezentativnosti metod a dat, která byla ve studii použita. Tento postup slouží jako základ pro certifikaci společností TÜV Rheinland, která proběhla v červenci 2021 a byla potvrzena v listopadu 2022 a znovu v únoru 2024.

Certifikát TÜV R70-blue Report

Posouzení životního cyklu našich kol z lehkých slitin pro osobní vozidla

Abychom získali přehled o aktuálních ekvivalentních emisích CO2 a dalších dopadech na životní prostředí u jednotlivých kol, vypracovali jsme posouzení životního cyklu.

Sledujeme tím dva cíle: Na jedné straně je třeba uvést ekologické aspekty průměrného kola z lehké slitiny RONAL GROUP v průběhu celého životního cyklu „od kolébky až do hrobu“. Na druhou stranu jsme si také posvítili na dopad kol z lehkých slitin z celosvětových výrobních závodů společnosti RONAL GROUP na životní prostředí, tentokrát dle přístupu „od kolébky k bráně“.

Kompletní zpráva k posouzení životního cyklu byla v lednu 2023 kriticky přezkoumána společností TÜV Rheinland Energy GmbH, aby byla potvrzena její spolehlivost, transparentnost, relevance a reprezentativnost metod a údajů použitých ve studii.

Shrnutí posouzení životního cyklu si můžete prohlédnout zde:

Analýza životního cyklu