Our People

DALŠÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ

ZAMĚSTNANCI JAKO FAKTOR ÚSPĚCHU

Znalosti jako důležitý kapitál

S přibližně 6 500 zaměstnanci, neustálým růstem a rostoucími požadavky zákazníků je další rozvoj našich zaměstnanců jedním z klíčových faktorů úspěchu pro nadcházející budoucnost.

Chceme šetřit nejen zdroje a podnebí, ale chceme rovněž nabídnout našim zaměstnancům optimální pracovní prostředí, aby se každý jednotlivec mohl dále rozvíjet v souladu se svými schopnostmi a potřebami.

Naším cílem je zaměstnancům předávat velkou míru samostatnosti a zodpovědnosti a vybavit je k tomu nezbytnými kompetencemi. Proto ve společnosti RONAL GROUP hraje důležitou úlohu další vzdělávání a vytváření vazeb s odbornými pracovníky.

Zásadou je, že podporujeme podnikovou kulturu, ve které bude u všech zaměstnanců – bez ohledu na původ, věk nebo pohlaví – vnímána jejich individuální hodnota a ve které všichni mohou rozvíjet svůj potenciál.