Our People

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

VŽDY A VŠUDE SÁZÍME NA JISTOTU

Zdraví a bezpečnost jako nejvyšší priorita

U nás to znamená více než jen prázdnou frázi: Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců pro nás mají nejvyšší prioritu. Proto u společnosti RONAL GROUP soustavně pracujeme na dalším zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců.

Ve všech našich závodech se prostřednictvím cílených opatření zasazujeme o významné snížení nehod, abychom tak mohli nabízet bezpečné pracovní prostředí. Ochrana zdraví se vedle toho navíc zabývá prevencí, stravou a uspořádáním pracovních činností, ergonomií pracovních postupů a eliminací hluku.

Abychom ještě dále posílili bezpečnost práce, stanovili jsme si jasný cíl: Do roku 2025 mají být všechny naše výrobní pobočky certifikované podle ISO 45001.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví