Our People

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA ZDROWIA

ZAWSZE I WSZĘDZIE DĄŻYMY DO WYELIMINOWANIA RYZYKA

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU

W naszym przypadku z pewnością nie jest to frazes: zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników mają dla nas najwyższy priorytet. Dlatego stale pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w RONAL GROUP.

We wszystkich naszych zakładach wdrażamy konkretne środki, mające na celu znaczne

zmniejszenie liczby wypadków, a tym samym zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. W kwestii ochrony zdrowia dodatkowo skupiamy się na profilaktyce, właściwym odżywianiu i organizacji pracy, ergonomii i eliminacji hałasu w miejscu pracy.

Aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo pracy, postawiliśmy sobie jasny cel: do 2025 roku każdy z naszych zakładów produkcyjnych uzyska certyfikat zgodności z normą ISO 45001. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia