Rozwój Techniczny

NASZA MISJA

STWORZYĆ NAJPIĘKNIEJSZE OBRĘCZE

To życzenia naszych klientów i potrzeby wynikające z naszej oferty produktów na rynek wtórny mają decydujący wpływ na to, które z najnowszych trendów są realizowane przez nasze zespoły kreatywnych projektantów. Dzięki naszej filozofii „lessons learned” przy projektowaniu nowych produktów uwzględniamy nie tylko życzenia klientów, ale wykorzystujemy także kompetencje fachowe i know-how wszystkich działów.

Rocznie realizujemy ok. 200 nowych obręczy dla niemal wszystkich większym marek samochodowych. Życzenia dotyczące konstrukcji nowych obręczy pochodzą bezpośrednio od naszych klientów. Naszym zadaniem jest możliwie najdokładniejsze przełożenie ich na gotowy produkt. O tym, czy jest to w danym przypadku w pełni możliwe, decydują faktyczne możliwości technologiczne. Decydujące znaczenie mają kryteria takie jak wytrzymałość, odpowiednie odstępy użytkowe, lejność itd. Przy realizacji projektów nowych obręczy istotne są przede wszystkim wymagania dotyczące masy i wyglądu, ale również właściwości takie jak częstotliwość drgań własnych, sztywność czy aerodynamika stają się coraz ważniejsze. Obecnie coraz bardziej rosną wymagania dotyczące maksymalnego obciążenia obręczy, ponieważ samochody są coraz cięższe. Na znaczeniu zyskują jednak również czynniki takie jak możliwość indywidualizacji powierzchni, kombinacji kolorów i łączenia różnych materiałów.

W celu rozszerzenia naszej oferty produktów na rynek wtórny co roku realizujemy także wiele własnych projektów obręczy. Zespół projektowy RONAL składający się z wielu pracowników z różnych działów ocenia różne projekty wraz z przygotowanymi do nich animacjami na pojazdach i dla wybranych 1-3 projektów zleca wykonanie modeli. Podczas ostatecznej selekcji, przy której uwzględniana jest opinia naszych przedstawicieli krajowych ds. rynku wtórnego nowa linia stylistyczna jest zatwierdzana i wprowadzana do produkcji, ew. w kilku rozmiarach. Największy wpływ na ostateczny wybór mają trendy rynkowe, ale również niezbędne do uwzględnienia kategorie i modele pojazdów. Trendy te obecnie coraz bardziej zmierzają w kierunku stosowania różnorodnych powierzchni, ale także asymetrycznego układu ramion.