Vnitřní oznamovací systém

u společnosti RONAL CR s.r.o.

Naše společnost RONAL CR s.r.o. na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) zavedla s účinností od 1. srpna 2023 samostatný vnitřní oznamovací systém, který umožňuje při splnění zákonných podmínek zaměstnancům a dalším případným oznamovatelům podávat oznámení o možném protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost.

Ke splnění všech povinností, které naší společnosti jako povinnému subjektu Zákon o ochraně oznamovatelů ukládá, jsme přijali příslušná interní opatření a vydali interní směrnici o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti RONAL CR s.r.o.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti jsme na našich webových stránkách uveřejnili způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně oznamovatelů, a to jako souhrnné:

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti RONAL CR s.r.o. 

Současně s tím jsme uveřejnili a dotčeným skupinám subjektů údajů takto poskytli i povinné informace a poučení podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

Informace o zpracování osobních údajů oznamovatelů, oznámením dotčených osob a dalších třetích osob v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů (whistleblowing) u společnosti RONAL CR s.r.o.