Učni

Příležitosti

DNEŠNÍ UČNI

JSOU NAŠI ZÍTŘEJŠÍ ODBORNÍCI NA KOLA

Každý, kdo ukončil odborné vzdělávání v RONAL GROUP, má profesně otevřených mnoho dveří. Protože víme, že naši dnešní učni jsou našimi zítřejšími odborníky, průběžně investujeme do moderních metod výuky a do dobře vyškolených instruktorů. Přitom nám záleží nejen na tvém odborném vzdělání. Je pro nás důležitý i rozvoj tvé osobnosti, aby ses naučil sám sebe lépe poznat a ocenit.

Samozřejmě známe všechny naše učně osobně, abychom je mohli individuálně podporovat a starat se o ně. Protože každá osobnost by měla být uznávána ve své nezávislosti a optimálně podporována v rozvoji svých schopností.

A ještě něco je důležité: u nás se brzy naučíš převzít odpovědnost a budeš se zabývat i tématy z mezilidské a sociální oblasti, ale také ekonomikou a všeobecným vzděláním. Pokud s námi sdílíš důležité hodnoty, jako je respekt, uznání a důvěra, a pokud vše vyhovuje tobě i nám, pak ti u nás připravíme výzvy, budeme tě podporovat a optimálně tě připravíme na to, aby ses po skončení učňovské přípravy mohl věnovat různým úkolům.

Vyučení u RONAL GROUP má mnoho výhod:

  • Komplexní přístup ke vzdělání
  • Multikulturní a mezinárodní prostředí
  • Vysoké standardy kvality
  • Vysoká míra zaměření na praxi a integrace do společnosti
  • Používání moderních i tradičních pracovních metod a výrobních postupů
  • Vzdělání založené na odborných, metodických, sociálních a osobních schopnostech