PLANBLUE

TRZY ZNACZĄCE CELE – I WIELE MNIEJSZYCH

KAŻDY JEST GOTOWY DO WYKONANIA SWOJEGO ZADANIA

PLANBLUE – nasza droga do zrównoważonej działalności dzieli się na trzy etapy:

  • 2025: Możliwość określenia i nadzoru śladu ekologicznego dla każdej obręczy RONAL.
  • 2030: Zmniejszenie towarzyszącej produkcji emisji CO2 (zakres 1 i 2) o 50% (w porównaniu z rokiem obrotowym 2016/17).
  • 2050: Produkcja obręczy neutralna pod względem emisji CO2.

Oprócz wymienionych etapów głównych RONAL GROUP realizuje liczne cele jakościowe w ramach zrównoważonego rozwoju. Obejmują one ciągłe rozszerzanie działań prośrodowiskowych i zwiększających bezpieczeństwo, nasze zaangażowanie w edukację i rozwój pracowników oraz nasze dążenie do większej ochrony środowiska dzięki innowacjom. Oprócz celów wspólnych dla całego przedsiębiorstwa również poszczególne zakłady definiują własne cele i nadzorują ich realizację w ramach swojego systemu zarządzania.

Więcej informacji na temat naszej działalności ekologicznej można znaleźć tutaj.