PLANBLUE

EFEKTYWNOŚĆ DZIĘKI CERTYFIKATOM

OD SKUTECZNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA DO LEPSZYCH WYNIKÓW

RONAL GROUP charakteryzuje się spójnym podejściem do kwestii ochrony środowiska i pochyla się nad przyczynami potencjalnych szkód w środowisku.

Z pomocą skutecznych systemów zarządzania i najnowocześniejszych technologii zmniejszamy negatywny wpływ naszej działalności i realizujemy cele związane ze zrównoważonym rozwojem.

W RONAL GROUP stosujemy system zarządzania środowiskowego certyfikowany wg DIN EN 14001:2015, zarządzania energią wg DIN EN 50001:2018 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną zdrowia wg DIN EN 45001: 2018. Więcej informacji na temat zarządzania jakością w naszej grupie można znaleźć tutaj.