PLANBLUE

Raporty o zrównoważonym rozwoju

NASZE ZAŁOŻENIA, CELE I OSIĄGNIĘCIA

PRZEJRZYSTOŚĆ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

RONAL GROUP nie jest do tego zobowiązana, ale robi to z własnej inicjatywy w sposób przejrzysty i otwarty: Poprzez nasz raport o zrównoważonym rozwoju chcemy poinformować naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy o naszych kluczowych założeniach, celach i osiągnięciach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Aktualny raport o zrównoważonym rozwoju obejmuje lata obrotowe 2020/21 oraz 2021/22 i jest dostępny w języku niemieckim i angielskim.

Raport o zrównoważonym rozwoju 2020/21 i 2021/22:

    • Raport online
    • Pełny raport zawierający fakty, kluczowe liczby, tabele

Pełny raport

Od roku obrotowego 2022/23 raport zrównoważonego rozwoju będzie pojawiał się co roku i będzie publikowany tutaj.