PLANBLUE

Raporty o zrównoważonym rozwoju

NASZE ZAŁOŻENIA, CELE I OSIĄGNIĘCIA

PRZEJRZYSTOŚĆ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Przejrzystość i otwartość: Poprzez nasz raport o zrównoważonym rozwoju chcemy poinformować naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy o naszych kluczowych założeniach, celach i osiągnięciach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Aktualny raport o zrównoważonym rozwoju obejmuje rok obrotowy 2022/23 i jest dostępny w języku niemieckim i angielskim:

Poprzednie raporty o zrównoważonym rozwoju: