Our World

PRZEKSZTAŁCAMY DOBRE POMYSŁY NA UDANE PROJEKTY

Z IMPONUJĄCYMI WYNIKAMI

Jaka jest korzyść z przyjaznej dla środowiska teorii, jeśli nie spełnia ona naszych wysokich wymagań dotyczących praktycznej funkcjonalności? Żadna.

Dzięki ciągłym udoskonaleniom i realizacji licznych projektów, jak np. nowe instalacje do obróbki cieplnej lub pilotażowe projekty wykorzystania ciepła odpadowego w piecach do wytapiania, udało nam się znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło. Na przyszłość zostało już zaplanowanych wiele projektów, które zwiększą efektywność energetyczną i obniżą tak istotną dla środowiska emisję dwutlenku węgla. To samo dotyczy efektywności środowiskowej: również w tym obszarze w przyszłości będziemy w stanie zaoszczędzić jeszcze więcej wody podczas produkcji oraz unikać wytwarzania odpadów.

Tymczasem w zastępstwie przedstawiamy dwa już zrealizowane projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju:

1. Projekt energetyczny – samodzielne wytwarzanie prądu

Dzięki elektrociepłowni blokowej w Meksyku oraz instalacjom fotowoltaicznym w Niemczech i Szwajcarii możemy produkować własny prąd. Kolejną instalację fotowoltaiczną planujemy w naszym zakładzie w Portugalii.

Własna produkcja prądu w roku obrotowym 2022/23: 47 300 MWh

2. Projekt środowiskowy – odpady i woda

Podczas procesu produkcji naszych obręczy powstają różnego typu odpady, m.in. wodne. Trwający projekt pilotażowy polega na odparowywaniu wody zawartej w odpadach, a tym samym redukcji ich objętości. Poprzez kondensację powstałej pary wodnej w przyszłości chcemy ponownie używać takiej wody destylowanej do produkcji.

Udało nam się już zmniejszyć ilość odpadów (ciecz chłodząco-smarująca i woda) o 75% oraz obniżyć koszty utylizacji.

3. Wsparcie polskiego rządu dla przemysłu energochłonnego

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.