Firemní kultura

Naše podnikové hodnoty

Náš základ k společnému závazku

Nadšení

 • Ukazujeme emoce, nadšení a vytváříme hodnoty pro naše zákazníky.
 • Jsme hrdí na naše úkoly, produkty a naši společnost.
 • Ukazujeme osobní angažovanost a dosahujeme konkrétních výsledků.
 • Aktivně přemýšlíme a vzájemně se podporujeme.

 

Důvěra

 • Zastáváme vzájemně čestný, upřímný přístup a konstruktivní zpětnou vazbu bereme jako příležitost ke zlepšení.
 • Spoléháme na naše zkušenosti, znalosti a schopnosti a neustále se rozvíjíme.
 • V chybách spatřujeme příležitost pro optimalizace a otevřeně o nich komunikujeme.
 • Vzájemně si důvěřujeme a podporujeme se.

 

Respekt

 • Jsme otevření jiným kulturám, rozdílnému způsobu myšlení a respektujeme je.
 • Chceme sdílet zkušenosti a znalosti abychom se mohli učit a těžit z nich.
 • Jednáme zodpovědně, s respektem a bereme zodpovědnost za naše činy.
 • Podporujeme neformální kontakty a vzájemnou komunikaci.

 

Uznání

 • Jsme si vědomi Vašich úspěchů a blahopřejeme Vám k nim.
 • Necháváme se vzájemně mluvit a respektujeme co bylo řečeno.
 • Opačný názor bereme vážně a ukazujeme uctivý přístup.
 • Vyjadřujeme úctu a s každým jednáme rovně.

 

Podnikání

 • Zastáváme přístup zodpovědného a udržitelného nakládání se zdroji.
 • Usilujeme o využívání „best practices“ a neustálého zlepšování.
 • Vytváříme inovace, rozvíjíme procesy a produkty v blízkosti našich interních a externích zákazníků abychom tvořili zisk a uspokojovali jejich potřeby.
 • Zvažujeme rizika, přijímáme konkrétní rozhodnutí a jednáme proaktivně a pragmaticky.