Firemní kultura

Naše podnikové hodnoty

Náš základ k společnému závazku

Nadšení

 • Ukazujeme emoce, nadšení a vytváříme hodnoty pro naše zákazníky.
 • Jsme hrdí na naše úkoly, produkty a naši společnost.
 • Ukazujeme osobní angažovanost a dosahujeme konkrétních výsledků.
 • Aktivně přemýšlíme a vzájemně se podporujeme.

 

Důvěra

 • Zastáváme vzájemně čestný, upřímný přístup a konstruktivní zpětnou vazbu bereme jako příležitost ke zlepšení.
 • Spoléháme na naše zkušenosti, znalosti a schopnosti a neustále se rozvíjíme.
 • V chybách spatřujeme příležitost pro optimalizace a otevřeně o nich komunikujeme.
 • Vzájemně si důvěřujeme a podporujeme se.

 

Respekt

 • Jsme otevření jiným kulturám, rozdílnému způsobu myšlení a respektujeme je.
 • Chceme sdílet zkušenosti a znalosti abychom se mohli učit a těžit z nich.
 • Jednáme zodpovědně, s respektem a bereme zodpovědnost za naše činy.
 • Podporujeme neformální kontakty a vzájemnou komunikaci.

 

Uznání

 • Jsme si vědomi Vašich úspěchů a blahopřejeme Vám k nim.
 • Necháváme se vzájemně mluvit a respektujeme co bylo řečeno.
 • Opačný názor bereme vážně a ukazujeme uctivý přístup.
 • Vyjadřujeme úctu a s každým jednáme rovně.

 

Podnikání

Hodnota „Podnikání“ a její aspekty

Odpovědnost
 • Jasným rozhodováním prokazujeme osobní zodpovědnost za svou práci
 • Zavázali jsme se, že dosáhneme pozitivních výsledků tím, že splníme naše cíle
 • Projevujeme pozitivní a energický přístup a dokážeme věci dotáhnout do konce
Agilita
 • Prokazujeme flexibilitu tím, že se přizpůsobujeme modernímu pracovnímu prostředí a požadavkům trhu
 • Jsme přesvědčeni o tom, že se dokážeme orientovat ve změnách
 • Akceptujeme a zvládáme nejistotu v našem oboru podnikání
Inovace
 • Jsme otevřeni novým nápadům, prověřujeme je a pokud se osvědčí, realizujeme je
 • Kontrolujeme rizika a podle toho zkoumáme nové nápady
 • Získané znalosti sdílíme a uplatňujeme