Kultura przedsiębiorstwa

Nasze wartości korporacyjne

Podstawa naszej współpracy

Pasja

 • Z zaangażowaniem i pasją wypracowujemy dodatkowe korzyści dla naszych klientów.
 • Jesteśmy dumni z naszej misji, naszego produktu i naszego przedsiębiorstwa.
 • Angażujemy się osobiście i osiągamy konkretne wyniki.
 • Współdziałamy i wspieramy się wzajemnie.

 

Zaufanie

 • Nasze wzajemne relacje cechuje uczciwość i bezpośredniość, a rzeczowe opinie wykorzystujemy jako szansę poprawy.
 • Polegamy na naszym doświadczeniu, naszej wiedzy oraz naszych umiejętnościach i ciągle je doskonalimy.
 • W błędach widzimy możliwości optymalizacji i otwarcie o nich mówimy.
 • Ufamy sobie i wspieramy się nawzajem.

 

Szacunek

 • Jesteśmy otwarci na inne kultury i szanujemy odmienne sposoby myślenia.
 • Chcemy wymieniać się doświadczeniem i wiedzą, aby wspólnie osiągać korzyści i uczyć się od siebie.
 • Szanujemy wszystkich, dotrzymujemy słowa i przyjmujemy odpowiedzialność za nasze działania.
 • Promujemy nieformalne kontakty i wspieramy wzajemną komunikację.

 

Docenianie

 • Doceniamy osiągnięcia i wyrażamy uznanie za dobre wyniki.
 • Kultywujemy swobodę wypowiedzi i szanujemy przedstawiane stanowiska.
 • Traktujemy poważnie partnerów i okazujemy im szacunek.
 • Szacunek i uznanie wyrażamy przez jednakowe traktowanie wszystkich.

 

Przedsiębiorczość

 • Przestrzegamy zasad poszanowania zasobów i zrównoważonego rozwoju.
 • Dążymy do „dobrych praktyk“ i ciągłego doskonalenia.
 • Bliskość klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) umożliwia nam tworzenie innowacji oraz opracowywanie procesów i produktów przynoszących zyski i zaspokajających potrzeby z nadwyżką.
 • Kalkulujemy ryzyko, podejmujemy konkretne decyzje i realizujemy je proaktywnie i pragmatycznie.