Kultura przedsiębiorstwa

Nasze wartości korporacyjne

Podstawa naszej współpracy

Pasja

 • Z zaangażowaniem i pasją wypracowujemy dodatkowe korzyści dla naszych klientów.
 • Jesteśmy dumni z naszej misji, naszego produktu i naszego przedsiębiorstwa.
 • Angażujemy się osobiście i osiągamy konkretne wyniki.
 • Współdziałamy i wspieramy się wzajemnie.

 

Zaufanie

 • Nasze wzajemne relacje cechuje uczciwość i bezpośredniość, a rzeczowe opinie wykorzystujemy jako szansę poprawy.
 • Polegamy na naszym doświadczeniu, naszej wiedzy oraz naszych umiejętnościach i ciągle je doskonalimy.
 • W błędach widzimy możliwości optymalizacji i otwarcie o nich mówimy.
 • Ufamy sobie i wspieramy się nawzajem.

 

Szacunek

 • Jesteśmy otwarci na inne kultury i szanujemy odmienne sposoby myślenia.
 • Chcemy wymieniać się doświadczeniem i wiedzą, aby wspólnie osiągać korzyści i uczyć się od siebie.
 • Szanujemy wszystkich, dotrzymujemy słowa i przyjmujemy odpowiedzialność za nasze działania.
 • Promujemy nieformalne kontakty i wspieramy wzajemną komunikację.

 

Docenianie

 • Doceniamy osiągnięcia i wyrażamy uznanie za dobre wyniki.
 • Kultywujemy swobodę wypowiedzi i szanujemy przedstawiane stanowiska.
 • Traktujemy poważnie partnerów i okazujemy im szacunek.
 • Szacunek i uznanie wyrażamy przez jednakowe traktowanie wszystkich.

 

Przedsiębiorczość

„Przedsiębiorczość” jako wartość i jej aspekty

Odpowiedzialność
 • Wykazujemy się odpowiedzialnością i osobistym zaangażowaniem, podejmując jasne decyzje
 • Zobowiązujemy się do osiągania pozytywnych wyników poprzez realizowanie naszych celów
 • Okazujemy pozytywne, optymistyczne nastawienie i realizujemy nasze zadania
Zwinność
 • Wykazujemy się elastycznością, dostosowując się do nowoczesnego środowiska pracy i wymagań rynku
 • Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do wdrażania zmian
 • Akceptujemy niepewność w naszej dziedzinie działalności i zarządzamy nią
Innowacje
 • Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i wyzwania – realizujemy je, jeśli są odpowiednie
 • Zarządzamy ryzykiem i odpowiednio badamy nowe pomysły
 • Dzielimy się zdobytą wiedzą i wykorzystujemy ją