Kultura przedsiębiorstwa

NASZ KODEKS postępowania

Z MYŚLĄ O LUDZIACH

Działanie w sposób odpowiedzialny, etyczny i zgodny z prawem jest jednym z najważniejszych warunków sukcesu naszej firmy. Jest ono stałym elementem naszej kultury korporacyjnej i stanowi podstawę zaufania, którym obdarzają nas klienci, partnerzy biznesowi oraz opinia publiczna.

Wielość przepisów prawnych sprawia, że nasze środowisko pracy staje się coraz bardziej złożone i jesteśmy tego świadomi. Kodeks postępowania dotyczy RONAL GROUP i określa podstawowe zasady obowiązujące wszystkich pracowników i wszystkich spółek RONAL GROUP.

Kodeks postępowania