Firemní kultura

Kodex chování

POVINNOST VŮČI ČLOVĚKU

Odpovědné, etické a právně bezvadné chování je jedním z předpokladů pro náš podnikatelský úspěch. Toto chování je nedílnou součástí naší podnikové kultury a tvoří základ pro důvěru, kterou nám projevují naši zákazníci, obchodní partneři, ale také široká veřejnost.

Naše podnikatelské prostředí se stává v důsledku množství právních předpisů stále složitější, čehož jsme si plně vědomi. Kodex chování platí pro koncern RONAL GROUP a stanovuje základní principy, jež platí pro všechny zaměstnance a všechny společnosti koncernu RONAL GROUP.

Kodex chování