Firemní kultura

RONAL COMPLIANCE HOTLINE

Naše centrála pro hlášení porušení pravidel Kodexu chování

Zásadní hodnoty koncernu RONAL GROUP jsou popsány v našem Kodexu chování. Pokud byste zjistili jakákoli porušení proti jeho pravidlům, máte možnost toto podezření ohlásit prostřednictvím naší linky RONAL Compliance Hotline.

RONAL GROUP v tomto ohledu spolupracuje se společností EQS Group AG, která zajišťuje, aby byla veškerá data šifrována a soustavně chráněna proti neoprávněnému přístupu. Všechna ohlášení jsou zpracovávána jako důvěrná a lze je podávat on-line nebo telefonicky, na přání také anonymizovaně.

RONAL Compliance Hotline pro Českou republiku: +42 0234709589