Lokalizacje

RONAL CR s.r.o.

U Panasonicu 282 – Stare Civice
53006 Pardubice
CZECHY

Produkcja

Tel:  +42 0 466 710 511
info.cz@ronalgroup.com

Rozpoczęcie produkcji
2006

Liczba zatrudnionych pracowników
565

Maks. zdolność produkcyjna
2.4 miliona kół

Technologie
Odlew niskociśnieniowy