Lokalizacje

RONAL POLSKA Sp. z o.o.

Ul. W. Orkana 155
58307 Walbrzych
POLSKA

Produkcja

Tel:  +48 74 886 51 05
info.pl@ronalgroup.com

Dystrybucja

Tel: +48 74 886 51 05
sales.pl@ronalgroup.com

Rozpoczęcie produkcji
2013

Liczba zatrudnionych pracowników
620

Maks. zdolność produkcyjna
2.0 miliona kół

Technologie
Odlew niskociśnieniowy
Multi Color Rim
Flowforming