Lokalizacje

RONAL POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Wroclawska 95
58306 Walbrzych
POLSKA

Produkcja

Tel:  +48 74 840 70 00
info.pl@ronalgroup.com

Rozpoczęcie produkcji
1996

Liczba zatrudnionych pracowników
410

Maks. zdolność produkcyjna
1.8 miliona kół

Technologie
Odlew niskociśnieniowy
Multi Color Rim