Lokalizacje

RONAL TECHNOLOGIE GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 12
76694 Forst
NIEMCY

Tel:  +49 7251 701 300
Fax: +49 7251 701 100
info.innovation [at] ronalgroup.com

Uruchomienie
2020

Liczba zatrudnionych pracowników
15

Kompetencje
Rozwój przyszłościowych produktów i technologii, np. optymalizacja materiałów i właściwości produktów, ochrona zasobów przez wydajne i innowacyjne technologie produkcji, itd.