Lokalizacje

RONAL TECHNOLOGIE GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 12
76694 Forst
NIEMCY
info.innovation@ronalgroup.com

Uruchomienie
2020

Liczba zatrudnionych pracowników
13

Kompetencje
Rozwój przyszłościowych produktów i technologii, np. optymalizacja materiałów i właściwości produktów, ochrona zasobów przez wydajne i innowacyjne technologie produkcji, itd.