RONAL GROUP pomaga

ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku

Data: 24. października 2017

Zarząd i pracownicy RONAL Querétaro przeprowadzili zbiórkę na rzecz ofiar trzęsienia ziemi, które miało miejsce w Meksyku w połowie września.

Trzęsienia ziemi dotknęły Meksyk trzy razy w krótkim czasie. Wiele osób straciło dach nad głową. Pracownicy RONAL GROUP, która ma w Meksyku dwa zakłady, zdecydowali się na szybką i bezpośrednią pomoc: dzięki ich zaangażowaniu w krótkim czasie udało się zebrać żywność, artykuły higieniczne i inne potrzebne produkty i przetransportować je ciężarówkami do dotkniętych trzęsieniem rejonów Oaxaca i Morelos. Ostatni transport wysłano niedawno do Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Wolny Uniwersytet Morelos), gdzie członkowie brygady pochodzący z wspólnot, które ucierpiały w trzęsieniu, wydawali produkty poszkodowanym.